Trình tự thi công phòng mối

Dịch vụ

Trình tự thi công phòng mối

Do tiền độ thi công phòng chống mối phụ thuộc vào tiến độ xây dựng công trình, nên trình tự thi công chống mối thường được tiến hành theo các bước sau:

·        Bước 1 : Làm sạch hiện trường và một số xử lý kỹ thuật tăng cường.

·        Böôùc 2 : Làm hào lập hàng rào phòng mối bên ngoài.

·        Böôùc 3 : Làm hào lập hàng rào phòng mối bên trong.

·        Böôùc 4 : Xử lý mặt nền tầng công trình.

·        Böôùc 5 :Xử lý tường trong, tường ngoài lên 1m.

 

Trường Sang – Chuyên Diệt Mối, Phòng Mối, Diệt côn trùng, Mua bán thuốc diệt mối, thuốc diệt côn trùng…

“ Sự An Toàn cuả ngôi nhà bạn là thương hiệu cuả chúng tôi”

Dịch vụ khác

Đào hào phòng Mối bên ngoài công trình: Tạo một lớp chướng ngại đứng bao lấy móng tường bên ngoài của công trình bằng cách đào các hào là các hàng rào bao quanh phía ngoài sát mặt tường móng trong công trình, nhằm ngăn chặn Mối từ các vùng...
Mối đất là một loại côn trùng gây thiệt hại nhiều nhất cho các cấu trúc nhà cửa trong khu vực. Không chỉ do việc các vật liệu có chứa Cellulo là thức ăn của chúng, mà thiệt hại hơn nhiều là việc chúng tạo ra các đường đi ẩm...
Trên thế giới nói chung và ở nước ta nói tiêng, Mối là loài côn trùng đã và đang được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu vì những thiệt hại do chúng gây ra rất đáng kể và phổ biến.